Vuoden ammattikoulutuksen johtaja

Vuoden ammattikoulutuksen johtaja

SAJO ry valitsee vuosittain Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajan. Valinta julkaistaan syksyllä Ammatillisen koulutuksen johdon seminaarissa syys-lokakuussa.
 
Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtaja on valittu vuodesta 1994 lähtien. Valinnassa yhdistys kiinnittää huomiota erityisesti seuraavien kriteerien täyttymiseen:
 
  • toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammattiopetuksen kentällä
  • kyky visioida tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja niiden pohjalta kehittää ammatillista koulutusta
  • oman työyhteisön kehittäminen
  • huomattavat luottamustehtävät
  • kirjallinen toiminta sekä muut mahdolliset ansiot.