Lausunnot

Lausunnot

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry on antanut seuraavat lausunnot ajankohtaisiin koulutuksen kehittämiseen liittyviin lausuntopyyntöihin:

2019

14.1.2019: Lausunto opiskelijaksi ottamisen asetuksen muuttamisesta

2018

3.10.2018: Kuuleminen, Valtion TA2019, eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto

8.5.2018: Opiskelijapalaute

26.2.2018: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

26.1.2018: Lausunto SORA-tutkinnoista ja oikeudesta muuhun maksuttomaan ruokailuun johtuvat muutokset

2017

11.8.2017: Lausunto ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista

4.7.2017: Lausunto ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

29.5.2017: Valmiina valintoihin II -lausunto

4.5.2017: Kuuleminen 4.5.2017

9.3.2017: Toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä

2016

19.12.2016: Lausunto Ammatillisen koulutuksen lakiesitys

17.11.2016: HE esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

7.11.2016: HE esitys eduskunnalle rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

7.10.2016: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

14.8.2016: Lausunto hallituksen esitykseen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

12.4.2016: Lausunto ammatillisten koulutusten lakien 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

8.4.2016: Lausunto lakiesityksestä OPH:n ja CIMO:n yhdistämiseksi

31.3.2016: Näkemyspyyntö koulutussopimusta koskevaan jatkoselvitykseen

4.3.2016: Lausunto rekisteristä ja järjestämisluvasta 2016

19.2.2016: Koulutussopimus

2015

12.10.2015: Kuulemistilaisuus 14.10.2015 teemasta: Ammatillinen koulutus...

12.10.2015: KESU lausunto

26.6.2015: Lausuntopyyntö: Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus

26.6.2015: Luonnos: Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus

3.6.2015: Henkilökohtaistaminen

18.2.2015: Lausunto rahoituksesta

9.2.2015: Lausunto ja kuuleminen sivistysvaliokunnassa: VALMA

2014

16.12.2014: Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinta

16.12.2014: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

30.9.2014: VALMA koulutuksen perusteet

23.6.2014: Oppivelvollisuuslaki

23.6.2014: VALMA lausunto

16.6.2014: Ammatillisten perustutkintojen perusteet, muut määräykset ammatillisessa peruskoulutuksessa

24.4.2014: Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uusi rahoitusjärjestelmä

2013

30.9.2013: Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE)

17.1.2013: Opiskelijahuoltolaki

18.11.2013: Kannanotto VAKUVA